جمع کردن افسردگی ساندویچ دروازه بان

جمع کردن: افسردگی ساندویچ دروازه بان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

بی‌اعتنایی بازار به زیاد کردن قیمت ماشین

خودروسازان داخلی قیمت بعضی محصولات خود را زیاد کردن داده‌اند و این در حالی است که بازار واکنشی به این زیاد کردن قیمت نشان نداده است. بی ..

ادامه مطلب